Yoga tegen hoge bloeddruk

Vrouw meet haar bloeddruk en hartslag.

Een normale gezonde bloeddruk heeft vele voordelen: Je lichaam krijgt voldoende voeding en de afvalstoffen worden goed afgevoerd. Er is een balans tussen gewicht, beweging en levensstijl. Een normale bloeddruk die past bij je lichaamsbouw, levensstijl en leeftijd. Dat wil je toch?

Wat is de bloeddruk?

Het hart pompt bloed rond door de bloedvaten van het lichaam door zich afwisselend samen te trekken en te ontspannen. Hierdoor ontstaat druk in de bloedvaten: de bloeddruk. De bloeddruk wordt uitgedrukt als verhouding tussen de bovendruk en de onderdruk.
De bovendruk (systolische bloeddruk) is de bloeddruk die wordt gemeten als het hart zich heeft samengetrokken. De druk in de vaten is dan het hoogst. De onderdruk (diastolische bloeddruk) wordt gemeten als het hart ontspannen is. De druk in de vaten is dan het laagst.
Normaal is de bovendruk lager dan 140 mm Hg en de onderdruk lager dan 90 mm Hg. De bloeddruk verandert voortdurend gedurende de dag. Het wordt onder meer beïnvloed door hormonen, emoties, inspanning en lichaamshouding.

Veel mensen hebben een te hoge of te lage bloeddruk

Te hoge bloeddruk

Wie een te hoge bloeddruk heeft merkt daar vaak weinig of niets van, omdat ze geen lichamelijke klachten veroorzaakt. Soms merken mensen de volgende symptomen als ze al tijden last hebben van hoge bloeddruk zoals hoofdpijn, duizeligheid, slecht zien, misselijk en overgeven, pijn op de borst en kortademigheid.
Wanneer de bovendruk meer dan 140 en de onderdruk meer dan 90 mm Hg bedraagt, spreekt men van een hoge bloeddruk. Een arts zal dit cijfer vaak door tien delen en dus spreken over een bloeddruk van bijvoorbeeld 14 over 9. Een normale bloeddruk bedraagt 120/80 mm Hg. Bij ouderen ligt de norm voor een hoge bloeddruk iets hoger. Zij mogen tot 16 over 9 gaan voor men over hypertensie spreekt.

Vrouw meet haar bloeddruk en hartslag.


Om echt van een hoge bloeddruk te kunnen spreken, moeten er minstens drie metingen gebeurd zijn waarbij de bloeddruk meer dan 14 over 9 bedroeg. Deze metingen gebeuren bij voorkeur op verschillende tijdstippen en locaties. Een arts meet meestal de bloeddruk met een stethoscoop en opblaasbare armband, maar je kan hem ook zelf thuis meten met een volautomatisch systeem. Vaak blijkt dat de bloeddruk thuis lager is, omdat mensen daar meer ontspannen zijn.
Wanneer een hoge bloeddruk niet behandeld wordt, kunnen er zeer ernstige complicaties optreden. Mogelijk krijgt iemand last van een verminderde doorbloeding van het hart of benen. Verder kan iemand ook een beroerte in de hersenen, een hartinfarct, nierbeschadiging of oog beschadiging ontwikkelen.

Te lage bloeddruk

De bloeddruk kan ook te laag zijn. Veel mensen hebben een lage bloeddruk zonder enige klacht. Een lage bloeddruk is gunstig als het gaat om het voorkomen van hart- en vaatziekten. Pas als de bovendruk lager is dan 90/60 èn er klachten zijn (zoals duizeligheid of neiging tot flauwvallen) is er sprake van van een te lage bloeddruk.
Soms daalt de bloeddruk heel plots, bijvoorbeeld door uitdroging, bloedverlies, bloedvergiftiging of een sterke allergische reactie bij een bijen- of wespensteek. Dan is er natuurlijk sprake van een ernstige situatie, waarbij snel ingrijpen nodig is door een arts.

Volgens de nierstichting is hoge bloeddruk een van de meest voorkomende oorzaken van nierschade. 

Tegelijkertijd hebben mensen met nierschade een grotere kans op hoge bloeddruk. Hoge bloeddruk en nierschade versterken elkaar dus. Daarom is aandacht voor een gezonde bloeddruk ook investeren in je gezondheid.

Eenvoudige oefeningen voor je bloeddruk

* Yoga oefeningen: zoals cobra houdingen, torsi houdingen en Javaanse hurkzit stimuleren de werking van je nieren en spijsvertering.
* Daarnaast oefeningen, bewegen,  om beter om te gaan met emoties,
Ook je lichaamshouding en een voldoende diepe ademhaling hebben een zeer gunstig effect op je bloeddruk en gezondheid. Ook een lange wandeling stimuleren je nieren. Meer over yoga.
* Ook "rust" of "stilte" is een eigenlijk een oefening. Even geen telefoon. Er kan van alles door je heen gaan, waarop je niet hoeft te reageren. En je kalmeert vanzelf 🙂
*  Malvatherapie biedt ook mogelijkheden om met je te hoge of te lage bloeddruk om te gaan. Voor meer zie Malvatherapie en Bloeddruk (hoge) of  Bloeddruk (lage)

Cobra houding, hart openen

Jezelf uiten is ook belangrijke factor. Denk maar aan het gezegde "Maak van je hart geen moordkuil".
*  Gevoelens uiten in een veilige omgeving is belangrijk; probeer minder te denken en meer te voelen in je fysieke lichaam.
*  Accepteer positieve complimenten van andere mensen maar geef jezelf ook complimenten.
Ja ik wil graag een gezonde bloeddruk en een meer ontspannen leven

Print Friendly, PDF & Email
>