Omtmoet Carry

Mijn naam is Carry Boxhoorn

Vanaf 2012 werk ik als Malva therapeute bij Praktijk de Balans in Alkmaar.

Als therapeut ben ik aangesloten bij het Verbond Van Energetisch Thearapeuten (VVET) als verbondslid en bij het Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Gewerkt wordt vanuit de Beroepscode van het VVET.

Het VVET is een landelijk georganiseerde beroepsvereniging. Aansluiting van CPION-geregistreerde genezers bij een beroepsvereniging vormt een waarborg voor de kwaliteit van werken en actuele scholing, op grond waarvan zorgverzekeraars bereid zijn consulten te vergoeden. Klik voor meer informatie over vergoedingen van consulten door zorgverzekeraars op de tarieven pagina.

Carry Boxhoorn

In het kader van de Wet kwaliteit, klachten en zorg (Wkkgz) zijn VVET-therapeuten aangesloten bij Zorggeschil. Zorggeschil is een door het ministerie van Volksgezondheid , Welzijn en Sport (VWS) erkende geschilleninstantie. Therapeuten van VVET zijn tevens aangesloten bij Quasir voor een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Op de website https://VVET.nl vindt u onder de knop Consumenten alle informatie over de klachtenprocedure en de AGV.

Wat ik doe

Bijdrage in bevorderen gezondheid. Ontspanning, gevoelsontwikkeling, Malvabehandelingen, Chakra specialiste, kruiden, edelstenen, massages, ondersteuning bij lichamelijke, psychosomatische of psychische klachten, relaties
Naast mijn werk als therapeute werk ik ruim 14 jaar in de gezondheidszorg.

Opleidingen specialisaties

Malva chakra therapeut
Specialisatie gevoelsontwikkeling

Vergoedingen Malvatherapie

Steeds vaker worden de sessies niet vergoed. Soms kiezen mensen, in afweging van kosten en baten, ervoor alles te betalen uit eigen middelen. Beslis zelf over je gezondheid.
Raadpleeg, desgewenst, je ziektekostenverzekering, je werkgever, je voorzieningenfonds, PGB of uitkeringsinstantie of de sessies vergoed kunnen worden.  In sommige gevallen wordt er wel vergoed en soms niet.

Overige gegevens

Telefoon: 072 506 48 20
Mobiel: 06 129 99 449
AGB: 90047395
BVMT: 057
VVET: VB114
RBCZ: 106099B
Carry@praktijkdebalans.nl

Recensies

Recensie: Carry, ik was zwanger van mijn eerste kindje en was benauwd. Soms last van hyperventilatie. Enorm bedankt voor je hulp en begrip voor mijn situatie. Ik kan weer ademen :-)          (naam en details bekend bij webmaster)

Recensie: Ik was depressief en ben blij met jouw hulp en steun. Groetjes T. D.

Praktijk de Balans
Anna Paulownastraat 63
1814 XB Alkmaar
Praktijkcode: 90064624
Ontmoet Carry en ontmoet Marchal

Telefoon 072 506 48 20
Mobiel Marchal 06 460 77 941
Bank: NL46 INGB 0007 8559 98
t.n.v.:Praktijk de Balans
KvK Alkmaar: 71771689