Klachtenprocedure

Klachtenprocedure voor massages

Als er tijdens een massage iets is gebeurd of iets is gezegd waar je het niet mee eens bent, dient je dit altijd eerst te bespreken met de masseur of masseuse. Vaak lost dit al een hoop op. Als je het moeilijk vindt om een gesprek aan te gaan, kunt je altijd de hulp inroepen van een eigen vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld een vriend(in) of familielid. 

Praktijk de Balans streeft naar een optimale kwaliteit en professionaliteit van onze massages. Het correct en tijdig afhandelen van eventuele klachten speelt hierin een belangrijke rol.
Indien je een klacht hebt over onze massage horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we deze ongewenste situatie snel oplossen.

De procedure

Ingezonden klachten zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.
In eerste instantie dient je de klacht mondeling in bij de betreffende masseur of masseuse. Indien er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt, dan kun je de klacht binnen twee weken schriftelijk of mondeling indienen bij
Marchal van Straten of
Carry Boxhoorn.
Maatschap Praktijk de balans
Anna Paulownastraat 63
1814XB  Alkmaar
T 072 506 4820 of M 06 460 77 941

  • De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van je standpunt en kan nooit anoniem ingediend worden.Na ontvangst wordt een klachtdossier geformeerd.
  • Op je klacht reageren wij binnen 1 week.
  • Alle klachten handelen wij vervolgens binnen vier weken af. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, stellen wij je binnen de eerder aangegeven termijn van vier weken op de hoogte waarbij reden van uitstel wordt toegelicht. Tevens geven wij u dan een indicatie wanneer wij u uitsluitsel geven.
  • Alle klachten registreren wij voor minimaal 1 jaar.
  • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of de wijze waarop u behandeld bent dan kunt u contact opnemen met je eigen adviseur.