Tariev‚Äčen en vergoedingen

Vergoedingen Malvatherapie

Steeds vaker worden de sessies niet vergoed. Soms kiezen mensen, in afweging van kosten en baten, ervoor alles te betalen uit eigen middelen. Beslis zelf over je gezondheid.
Raadpleeg, desgewenst, je ziektekostenverzekering, je werkgever, je voorzieningenfonds, PGB of uitkeringsinstantie of de sessies vergoed kunnen worden. In sommige gevallen wordt er wel vergoed en soms niet. BEL

LOGO Cooperatie VGZ