Malva tarieven en vergoedingen

In principe helpen en ondersteunen wij iedereen die dat wil en nodig heeft. Geld speelt, als dat van toepassing is, een ondergeschikte rol. Wij hanteren een het bijdrage naar draagkracht principe. Kan je het betalen dan rekenen wij het gewone tarief. Kan je het niet betalen dan betaal je gewoon minder of je doet er "wat anders" voor terug.  Wij vinden wel dat je "iets" terug dient te doen; een tegenprestatie dus. Het is anders te vrijblijvend.

Basistariev​​​​en

Basistarief per sessie van 60 minuten € 50,00, inclusief BTW
Basistarief per sessie van 90 minuten € 65,00, inclusief BTW. Er wordt meestal 90 minuten ingepland.

Raadpleeg, desgewenst, je ziektekostenverzekering, je werkgever, je voorzieningenfonds, PGB of uitkeringsinstantie of de sessies vergoed kunnen worden.  In sommige gevallen wordt er wel vergoed en soms ook niet.
Soms kiezen mensen, in afweging van kosten en baten, ervoor alles te betalen uit eigen middelen.

Arrangementen

Wij hebben verschillende arrangementen samengesteld. Met een arrangement krijg je korting op een reeks van behandelingen en ben je goedkoper uit. De reeks behandelingen zijn gericht op een specifieke klacht.


unt je jezelf aan- en afmelden voor elk onderwerp.

Links/ Verwijzingen

LOGO Cooperatie VGZ

Praktijk de Balans
Anna Paulownastraat 63
1814 XB Alkmaar
Praktijkcode: 90064624
Ontmoet Carry en ontmoet Marchal

Telefoon 072 506 48 20
Mobiel Marchal 06 460 77 941
Bank: NL46 INGB 0007 8559 98
t.n.v.:Praktijk de Balans
KvK Alkmaar: 71771689