Hoe verloopt een Malva sessie?

On​derstaande uitleg is bedoeld als voorbeeld om duidelijkheid te geven en verloopt meestal soepel.

1e sessie verkenning, intake, plan van aanpak en behandeling
Via de website, email, social media, persoonlijk of per telefoon, kun je een afspraak maken voor een 1e sessie met Carry of Marchal (Lees ons of wij). Als je besluit therapie in onze praktijk te willen volgen, dan nodigen wij je eerst uit voor een informatief gesprek. Doel hiervan is om te kijken of jij en wij denken dat je bij ons aan het juiste adres bent. Van te voren vragen wij of je thee of water wilt drinken tijdens het gesprek.
Vervolg en intake.

Als het na de verkenning 'goed voelt' maken we een afspraak voor de "intake". Vaak kan de intake desgewenst en aansluitend aan het verkennend gesprek plaatsvinden. Deze intake heeft tot doel je hulpvraag, anders gezegd "datgene wat je in je leven wilt veranderen" in kaart te brengen. Dit zijn de einddoelen die wij samen willen behalen. Hierbij stellen wij samen vast wat het belangrijkste doel is en welk eind effect daarbij verwacht mag worden. Vaak zijn meerdere of afgeleide hulpvragen. Deze secundaire wensen en eindresultaten stellen wij ook samen vast. In dit proces benoemen wij onze verantwoordelijkheden en wordt je geattendeerd op onze klachtenregeling en algemene voorwaarden.

Plan van Aanpak
Als wij het belangrijkste gewenste effect hebben afgestemd, bepalen wij het plan van aanpak (PvA) Dit kan vaak direct, maar soms is er ook meer tijd nodig om een goed onderbouwd PvA voor te bereiden. In dit PvA worden ook de eventuele andere wensen meegenomen. In grote lijnen staat in het PvA het aantal sessies, de kosten, en per sessie welke behandelingen of behandelmethode gepland zijn en de te verwachten resultaten per sessie. Dit PvA wordt met een begeleidende overeenkomst toegezonden. Naar wens per email of omgaande post. Dit alles is persoonlijk en geheim en is in principe niet bedoeld voor derden. Na wederzijds goedkeuring kan tot behandeling worden overgegaan.

Behandeling
Na de intake en het akkoord van het plan van aanpak, wordt een start gemaakt met de begeleiding en de behandeling. Sessies kunnen op de gewone werkdagen maar ook op de vrijdagavond en zaterdag worden gepland.

Attentie. in elke sessie wordt in het begin de voortgang benoemd. Na elke sessie wordt het te verwachten effect van die sessie zo goed als mogelijk benoemd. Na elke 5 behandelingen maken we de balans op en of wij verder willen gaan. Let op: voor sommige behandelingen geldt een vast aantal behandelingen. Deze mogen niet onderbroken worden, omdat dan de werking teniet wordt gedaan. Na elke 2 sessies wordt een nota overhandigd, die je bij je zorgverzekering kan indienen.