Ontmoet Carry

Mijn naam is Carry Boxhoorn

Vanaf 2012 werk ik als Malva therapeute bij Praktijk de Balans in Alkmaar. 
Als therapeut ben ik aangesloten bij het Verbond Van Energetisch Thearapeuten (VVET) als verbondslid en bij het Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Gewerkt wordt vanuit de Beroepscode van het VVET.
Het VVET is een landelijk georganiseerde beroepsvereniging. Aansluiting van CPION-geregistreerde genezers bij een beroepsvereniging vormt een waarborg voor de kwaliteit van werken en actuele scholing, op grond waarvan zorgverzekeraars bereid zijn consulten te vergoeden. ‚Äč

Carry Boxhoorn

In het kader van de Wet kwaliteit, klachten en zorg (Wkkgz) zijn VVET-therapeuten aangesloten bij Zorggeschil. Zorggeschil is een door het ministerie van Volksgezondheid , Welzijn en Sport (VWS) erkende geschilleninstantie. Therapeuten van VVET zijn tevens aangesloten bij Quasir voor een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Wat ik doe

Je ondersteunen bij eventuele klachten,  om te ontspannen, om met vage klachten om te gaan. Je helpen om diepere oorzaken op te sporen en via je zelfgenezend vermogen je beter in je lichaam te gaan zitten. Naast mijn werk als therapeute werk ik ruim 23 jaar in de gezondheidszorg.

Opleidingen specialisaties

Malva chakra therapeut
Specialisatie gevoelsontwikkeling

Overige gegevens
Telefoon: 072 506 48 20
Mobiel: 06 129 99 449
AGB: 90047395
BVMT: 057
VVET: VB114
RBCZ: 106099B
Carry@praktijkdebalans.nl

Vergoedingen Malvatherapie

Steeds vaker worden de sessies niet vergoed. Soms kiezen mensen, in afweging van kosten en baten, ervoor alles te betalen uit eigen middelen. Beslis zelf over je gezondheid.
Raadpleeg, desgewenst, je ziektekostenverzekering, je werkgever, je voorzieningenfonds, PGB of uitkeringsinstantie of de sessies vergoed kunnen worden. In sommige gevallen wordt er wel vergoed en soms niet. BEL

Print Friendly, PDF & Email
>